JUDr. Bohumír Janeček, advokátní kancelář

Úvodní strana

Quilibet praesumitur bonus, donec probetur contrarium – Každý je považován za dobrého, dokud se neprokáže opak.

JUDr. Bohumír Janeček, advokátní kancelář

Naše služby

 • občanské právo
 • rodinné právo
 • obchodní právo
 • zástavní právo
 • rozvody, výživné
 • insolvence
 • správce dědictví
 • nájemní smlouvy

Více zde

Informace o mně

Po vystudování právnické fakulty UK v Praze, v roce 1979 jsem teoretické znalosti uvedl do života ve státní správě, a to na tehdejších národních výborech…

Více zde

Jak to probíhá

 1. 1. Tel. nebo e-mailová objednávka
 2. 2. Osobní setkání ve smluvený termín
 3. 3. Seznámení s problémem a porada
 4. 4. Úhrada odměny nebo zaplacení zálohy
 5. 5. V případě právního zastoupení další konzultace

Více zde