JUDr. Bohumír Janeček, advokátní kancelář

Odkazy

Česká advokátní komora – www.cak.cz
Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR – www.kskri.cz
Oficiální server českého soudnictví – www.justice.cz