JUDr. Bohumír Janeček, advokátní kancelář

O mně

Po vystudování právnické fakulty UK v Praze, v roce 1979 jsem teoretické znalosti uvedl do života ve státní správě, a to na tehdejších národních výborech. V roce 1991 jsem krátce pracoval na právním oddělení ředitelství Mototechny s.p. v Ostravě, a téhož roku jsem zahájil soukromou advokátní praxi. Od této doby nepřetržitě tuto praxi vykonávám, a to především v oblasti práva občanského, dědického, rodinného a obchodního. Mimo to jsem členem Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR (KSKŘI) a předsedou územní sekce této komory pro Severomoravský kraj. Rovněž vykonávám funkci likvidátora obchodních společností. A ještě donedávna jsem vykonával funkci insolvenčního správce.

S ohledem na časovou a odbornou náročnost práce mi nezbývá mnoho času na osobní záliby, jako turistika, sport jako takový a tenis zvláště, kino, divadlo a kulturu vůbec, bowling, šipky a neformální posezení s přáteli. Pokud Vás moje stránky oslovily a Vaše situace bude vyžadovat právní pomoc, bez níž se nemůžete obejít, pak je to právě moje advokátní kancelář, která Vám může ve Vaší svízelné životní situaci pomoci nebo poradit.